Exhibitions 2022

Svenska Konstföreningens Vårsalong på
Svenska Klubben i Paris 17/5 – 6/6 2022