PRESENTATIONER

 Artikel i Nerikes Allehanda den 1 mars 2014 av Peter Eriksson


Inför utställningen på Galleri 19 i april 2010:
Våga måla akvarell ! stod det på en skylt i Art shop på Storgatan 16 i Örebro. Året var 1989 och Vivi-Anne Lennartsson stannade upp, gick in och köpte den utställda konstnärslådan för akvarellister och vågade ge sig an denna förhållandevis svåra konstart där man inte kan måla över eller sudda bort. Under ett uppdrag hon hade i Stavanger samma år följde hon undervisningen i akvarellmålning där och blev entusiastisk inför möjligheten att återskapa den norska floran, först i sin skissbok och sedan i ateljén där hon satt de plockade blommorna i vatten. Det blev ett realistiskt avbildande av naturen med alla dess nyanser och former. Vivi-Anne fortsatte sin förkovran i Köpenhamn dit ett annat uppdrag fört henne några år senare.
Idag är makarna Lennartsson bosatta i Paris och Vivi-Anne har en heltidstjänst, men hennes stora intresse för att uttrycka sig i bild och inte bara i skrift och tal, har gjort att hon på sin lediga tid intensivt målar vid sitt staffli. Naturligtvis har naturen i och omkring Paris satt sin prägel i hennes bilder, som idag, genom de nya tekniker hon studerat, har fått en mer vidlyftig karaktär, ja rent impressionistisk. Genom akryl och olja samt även pastell kan man leka med svepande rörelser där färgerna kan gå upp i varandra och bilda oanade nyanser och antydningar. Vivi-Anne har på ett särskilt tilltalande sätt tagit vara på dessa möjligheter i de verk som hon visar nu. Detta lämnar betraktaren fritt spelrum till egna upptäckter.
Att måla och framför allt ställa ut och träffa andra konstnärer, som man kan göra i det kosmopolitiska Paris, har gjort att Vivi-Anne Lennartsson vågar förnya sig. Vännerna i SWEA Art har betytt mycket för henne samt även möjligheterna som hon därigenom fått att ställa ut i Paris – Bryssel – Illzach och till och med presenteras i Beijng. Svenska konstföreningen i Paris har haft nöjet att presentera hennes verk på Vårsalongerna 2008 och 2009 på Svenska klubben, då vi gjort uppskattade inköp till vårt lotteri.
Vi hoppas att publiken på Galleri 19 i Örebro får samma lyckokänsla då den nu får se sin ”egen” konstnärs verk, som rönt stora framgångar annorstädes, utställda snett över gatan där det hela började för drygt tjugo år sedan.
Harald Friberg
Ordförande i Svenska Konstföreningen i Paris, grundad 1957
April 2010